Monday, 2 February 2009

Interview deel 2 - Interview partie 2

Voor een buitenstaander lijkt het klimaat op Antarctica de “ver van mijn bed show”, nietwaar ?

Op het eerste zicht misschien wel, maar… Al ligt het Antarctisch continent veraf, toch wordt het beïnvloed door allerlei chemische stoffen zoals emissies van natuurlijke aërosoldeeltjes, door vervuiling van lagere breedtegraden (verbranding van biomassa, vulkanen, …) en door de activiteiten op de wetenschappelijke stations zelf. De analyse van de graad van vervuiling in relatie met de luchtmassa’s die ze tot op Antarctica vervoeren kan ons heel wat informatie opleveren over de transportmechanismen die op globale schaal actief zijn in de atmosfeer.

Het Antarctisch gebied (zoals ook het arctisch gebied) is anderzijds, vanwege de grote gevoeligheid voor klimaatswijzigingen, de aangewezen plaats om globale klimaat te bestuderen.
Deze onderzoeksprogramma’s vinden namelijk plaats in een kader van een wereldwijde samenwerking. De waarnemingen zullen in internationale databanken geplaatst worden zodat ze kunnen gebruikt worden voor globale studies van het milieu. Alle waarnemingen van op de grond van chemische componenten, van straling en van de hoeveelheid fijn stof, zijn erg nuttig voor het valideren van satellietgegevens (die weinig zouden betekenen zonder deze waarnemingen van op de grond) en modelgegevens. De waarde van modelgegevens neemt trouwens toe naarmate deze meer vergeleken worden met echte waarnemingen en onder de controle van meer onderzoeksgroepen komen.Pour les profanes, le climat Antarctique peut donner l’impression d’être des objectifs bien éloignés de son quotidien, non ?

Oui et pourtant … Bien que très isolé, le continent Antarctique est influencé par les émissions d’aérosols naturelles et par des pollutions de latitudes plus basses, (Feux de biomasses, volcans …) et par les stations scientifiques elles-mêmes. L’analyse de ces niveaux de pollution en relation avec les masses d’air qui les transportent jusque là, peut apporter beaucoup d’informations sur les mécanismes à l’œuvre à l’échelle planétaire.

D’autre part, la zone antarctique (de même que la zone arctique) est une zone très sensible pour surveiller l’évolution du climat mondial.

Il faut comprendre que ces programmes de recherches s’inscrivent dans une vision de coopération internationale. Les données que nous récoltons sur place prennent place dans des banques de données mondiales qui permettent de mieux connaître à l’échelle globale notre environnement. Que ce soient les données chimiques, radiométriques, celles sur l’abondance des aérosols … récoltées in situ, elles permettent de valider des données satellitaires (qui seraient bien peu de choses sans les données au sol) et les modèles. Ces modèles sont d’autant plus exploitables ensuite qu’ils sont confrontés à des données réelles et sous le contrôle de nombreuses équipes de recherche dans le monde.

1 comment:

  1. Hello Alexander! With the opening of the station being so close, it is great to see blogs appearing! I've been following all the news of the construction on the station's website. But, now, Did you get there finally? I'm eager of real news, although I guess you may be overwhelmed with work...

    ReplyDelete